NNVKs organisation

NNVKs organisation

NNVK är en organisation som bygger på relationer och viljan av att göra något gemensamt kring väckelse-karismatisk kristendom. Det finns inga krav, medlemsskap eller löftesöverenskommelser, utan endast viljan att gynna och bli delaktig av det so NNVK står för.

Ledningegruppen utövar inget mandat över varandra eller någon rörelse. Inte heller finns det någon fastlagd teologi eller gemensam agenda att utforma en sådan. Var och en av de olika tjänstegåvorna bidrar med det de "fått av Gud" och åhörarna får själva pröva och bilda sig en uppfattning om det som sägs.

Ledningsgruppen samlas regelbundet för att besluta datum och innehåll för de olika events som NNVK anordnar. Olika församlingar eller rörelser få förfrågan om att vara värd för detta event och kostnaderna täcks genom en minjdre avgift för eventet.