Väckelsekristendom är vad Sverige behöver

Vi befinner oss i ett mång kulturellt samhälle. Relgigioner och kulturer blandas samman och alternativen är många. Vår tids Sverige är på många sätt likt det samhälle de först kristna mötte när de klev ut ur Israels område och in i det helleniserade romarriket.

I den situationen ser vi en församling starkt ledd av den helige Ande. Ännu hade man inte hunnit bygga upp några traditioner, utom dem som hör samman med Agape måltiden , som skedde på ett mycket enkelt och spontant sätt, och de traditioner som hörde samman med vad Herren Jesus sagt och gjort. På alla andra sätt var man helt utlämnade till att höra från Herren och göra vad han ledde dem till att göra.

Det som starkast trädde fram i den tidiga kristna församlingen var det kristna kerygmat - den Kristna predikan om att Jesus är världens frälsare och Herre och att var och en måste omvända sig. Denna predikan hörde starkt samman med att Herren uppenbarade sig genom starka tecken och under som bekräftade sanningshalten i de ord som talades.

Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.  

Mark.16:9

De första kristna följde i Jesu fotspår när det gällde pedagogiken i att vinna männsikor för Gud och få dem frälsta. 

Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 

Matt.4:23

Ett av NNVKs främsta syften är att uppmuntra och träna ledare till att leva i denna övernaturliga dimension av den kristna tron. Det är vår övertygelse att människor i grund och botten är desamma, även om kultur och teknologi till viss del ändrat tillvaron. När en människa hör evangeliet och får möta dess kraft, försinner osäkerheten och en visshet om Guds vilja och godhet kommer in i hennes liv.